درباره مرکز پژوهشهای دینی

درباره مرکز پژوهشهای دینی

شبکه فقیه اولین شبکه علمی و پژوهشی علوم اسلامی به عنوان شبکه ای مرجع، گسترده و رو به توسعه، ویژه طلاب علوم اسلامی، دانشجویان علوم قرآن و حدیث و سایر پژوهشگران محترم است. حوزه های علمیه جمهوری اسلامی ایران و مراکز فرهنگی وابسته به آنها، فعالیتهای ارزشمند و قابل تقدیری انجام داده اند؛ اما در شرایط کنونی که فناوری اطلاعات و فضای مجازی، محل و مرجعی برای فعالیت گسترده همه صاحبان فکر و اندیشه شده است، جای خالی یک شبکه علمی و اجتماعی ویژه طلاب محترم علوم اسلامی، به عنوان شبکه ای متمرکز و منسجم احساس می شد، شبکه ای که مرجع و محلی برای حضور طلاب پژوهشگر و مدیریت جریان علوم اسلامی در دنیای امروز و در عرصه فضای مجازی باشد.

علم فقه مرجع شناخت و تدوین احکام به عنوان قوانین تشکیل و ساماندهی نظام زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی بر پایه­ی قوانین الهی است و فقها بر اساس دانش، استنباط و اجتهاد خود، راهبران این عرصه خطیر هستند. علم فقه بر دو گونه­سنتی” و “پویا” است و فقها از دیرباز، مبنای استنباط و اجتهاد را فقه سنتی و جواهری می­دانند و عدول از اجتهاد سنتی را جایز نمی­دانند. مطالعه­ سیر تطور فقه نشان می­ دهد که غالب فقهای شیعه بنا بر شرایط حاکم، به حوزه ‌های فردی فقه پرداخته اند و از سایر عرصه‌ های جامعه دست کشیده اند و همین موضوع، به انزوای طولانی فقه از حیات اجتماعی و شکل ­گیری “اجتهاد جامد” انجامیده و آن پویایی و بالندگی را که می ‌توانست در حیات اجتماعی داشته باشد از دست داده است. اجتهاد جامد، در مقابل اجتهاد پویا قرار دارد و به اجتهاد غیرمعطوف به مشکلات جامعه و فارغ از شرایط مکان و زمان اطلاق می‌شود.

جهان معاصر سودای سلطه بر طبيعت دارد و از این رهگذر، توسعه علم و تکنولوژی فراتر از انتظار بوده است. توسعه روزافزون تکنولوژی باعث ایجاد روابط و نیازهای جدید در جوامع و ضرورت تغییر رویکرد در پاسخگویی به این نیازها شده است. علم فقه بنا بر سیر تاریخی خود و ماندگاری بر نگرشهای سنتی، از پاسخگویی کامل و درخور به نیازهای و سؤالات نوین عاجز مانده است، تا آن جا که میان باورهاي سنتي و شرایط نوین جوامع تعارضهای عمیقی ایجاد شده است. “فقه پویای شيعه” این ظرفیت را دارد که بر اساس منابع فقهی و رعایت اصول و ضوابط سنتی اجتهاد و با توجه به شرایط مکان و زمان و سایر مسائل مؤثر در اجتهاد و استنباط صحیح احکام و قوانین و نیز با بهره­ گیری از مطالعات و توانمندیهای نوین، یک نظام پویای فکری و فقهی و مدون که پاسخگوی تمام نیازهای بشر و تدوین ­کننده تمام حوزه ­های فردی و اجتماعی باشد بنیان گذارد. در یک جامعه­ پویا، باب تفقه و اجتهاد باید همیشه باز باشد و فقها و صاحب ­نظران فقهی بتوانند در حوزه ­های گوناگون حتی با وجود اختلاف، نظرات فقهی و اجتهادی خود را آزادانه مطرح کنند تا مورد نقد و بررسی سایر فقها و اندیشمندان فقهی و حقوقی قرار گیرد و باعث رشد و بالندگی انسان و جامعه و پایه ­گذاری یک نظام “مدیریت فقهی و علمی” جامع و پویا که در ذات فقه شیعه است شود. این وظیفه خطیر بر عهده­فقه پویای شیعه” و فضلا و فقهای جوان، نواندیش و کارآزموده است.

مرکز مجازی پژوهشهای دینی و مطالعات راهبری با عنوان “شبکه پژوهه” در همین راستا تشکیل شده است. با این امید که با همت و تلاش فضلا و پژوهشگران محترم، اهداف ذکر شده هرچه کاملتر محقق شوند. پیشنهادها و نقدهای سازنده شما عزیزان، یاریگر ما خواهند بود.

بخش “جامع فتاوی” بستر و عرصه ­ای است برای رویارویی طلاب جوان و فضلای کارآزموده با مسائل مبتلابه جامعه و نظرات اجتهادی فقهای اهل سنت و تبادل نظر علمی در این عرصه، با حفظ ضوابط قانونی و اخلاقی در مواجهه با فقها و برادران اهل سنت.

001