کتاب یاران

یادداشتهایی ماندگار از یاران انقلاب

رابطه زیبا و هوشمندانه رهبر _ پیرو را که مختص شماست به رخ جهانیان بکشید.

 

در هیاهوی تبلیغاتی دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی که با یک استراتژی هدفمند و بلندمدت سعی بر آن دارد که چهره ای ناموجه از انقلاب و یاران آن به جهان و نسلهای آینده معرفی کند، بگذاریم آیندگان بدانند که یاران و پیروان رهبری معظم جمهوری اسلامی:

که بودند و چه کردند؟

چه شخصیت فردی و اجتماعی داشتند؟

به چه می اندیشیدند؟

چه انگیزه و هدفی داشتند؟

برای کشورشان چه کردند؟

چگونه زیستند و چگونه مردند؟

از خود بگویید و بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در بخش “کتاب یاران” به عنوان سندی ماندگار از تاریخ جمهوری اسلامی ایران، برای آیندگان به یادگار بماند. 

برای حفظ حریم خصوصی خود، در این یادداشتها اطلاعات شخصی خود را، مانند نام واقعی، آدرس، ایمیل و…، بازگو نکنید.

این دانشنامه در سایتی مستقل به آدرس        منتشر می شود.

یادداشتهای ماندگار یاران انقلاب