شاخص های کلیدی و آماری شبکه های اجتماعی

میزان اشاره به دونالد ترامپ (Donald J. Trump) در توییتر، بازه زمانی یک هفته

بر حسب تعداد افراد