گریفیتس، مارتین. دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان. ۲۰۰۵

Martin Griffiths, encyclopedia of international relations and global politics, 2005

معرفی

مطالعه روابط بین الملل در سال های اخیر به سرعت در حال تغییر است. تغییرات عمده سیاسی و اقتصادی، پایان جنگ سرد و سقوط کمونیسم، احیای ناسیونالیسم، گسترش تروریسم و سایر اشکال بنیادگرایی و گرایش به جهانی شدن را می توان از دلایل آن عنوان کرد. دلیل دیگر آن گسترش دیدگاههای رقابتی در مورد چگونگی تعریف، درک و مطالعه روابط بین الملل است. برای درک بهتر این تحولات در جهان معاصر و با توجه به ظهور دیدگاه هایی مانند فمینیسم، پست مدرنیسم، ساختارگرایی و نظریه های انتقادی که شناخت و درک روابط بین الملل را پیچیده تر کرده است، بررسی الگوهای فکری حاکم بر دنیای امروز ضروری است.

“دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان” یک منبع مرجع و منحصر به فرد برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه علوم سیاسی فراهم می کند و تمام جنبه های روابط بین الملل و نظم معاصر را در بخش های مهم  دیپلماسی، نظامی، اقتصاد سیاسی و نظریه های بین المللی مورد توجه قرار می دهد. این دانشنامه توسط یک گروه برجسته از دانشمندان بین المللی نوشته شده و بسیاری از مدخلها و واژگان علوم سیاسی و روابط بین الملل را شامل شده است. می توان گفت که دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهانی، یک شاخص و مرجع تحلیلی و جامع برای محققان و علاقه مندان به حساب می آید و می تواند آنها را به اطلاعات مورد نیازشان هدایت کند.