بسیاری از منابع و متون آموزشی و مطالعاتی که در شبکه صفیر منتشر می شوند، توسط تیم پژوهشی این پایگاه از منابع دست اول و اصلی که تا هم اکنون در بازار کتاب منتشر نشده اند، ترجمه، تدوین و ارائه می شوند و برخی نیز از منابع داخلی و با ذکر منبع در اختیار کاربران محترم قرار می گیرند.
با توجه به این که “مرکز مجازی مطالعات و پژوهش های انقلاب” کاملا غیرانتفاعی است و به هیچ سازمان و نهادی وابسته نیست، به منظور حمایت از تیم پژوهش و ترجمه و تداوم تولید و نشر، اشتراک ماهانه به مبلغ ۱۰۰۰ تومان (پرداخت به مبلغ ۱۰.۰۰۰ تومان سالانه) در نظر گرفته شده است. با توجه به این که دسترسی به این منابع از روش های دیگر، قدری دشوار و یا مستلزم پرداخت هزینه های بسیار زیادی توسط متقاضیان است، ما به مرور زمان، منابع و کتب بسیاری از منابع دست اول ترجمه و در دسترس کاربران محترم قرار می دهیم. شما با پرداخت سالانه ۱۰.۰۰۰ تومان، به مرور به تعداد بسیاری کتاب و مقالات تخصصی از منابع معتبر و علمی جهان با هزینه میلیون ها تومان، دسترسی خواهید یافت.
پس از عضویت، از بخش “مرکز مجازی پژوهشهای انقلاب” در بالای سایت می توانید به تمام محتواهای سایت دسترسی پیدا کنید.

اشتراک یک ساله

۱۰.۰۰۰ تومان